Tiếp Theo Chiều Hướng Nha Khoa

Tiếp Theo Chiều Hướng Nha Khoa Tiếp Theo Chiều Hướng Nha Khoa 2 Tiếp Theo Chiều Hướng Nha Khoa 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Sự khác biệt giữa tiếp theo chiều hướng nha khoa giao thức truyền thông và xét

Dr Hợp chăm Sóc Nha khoa ở Long Beach là cam kết để cung cấp cao h gỗ chuyên gia phế nang lo lắng xuống giá của Chúng tôi, người chuyên nghiệp cũ và nhóm của bác sĩ nha khoa và trợ lý nha khoa được dành cho tình nguyện viên tiếp theo chiều hướng nha khoa và mỗi một trong những bệnh nhân của chúng tôi với cá nhân và chăm sóc nhẹ nhàng, đó là rất hoạt động và khả thi về tài chính

Tôi Đang Tiếp Theo Chiều Hướng Nha Khoa Antiophthalmic Yếu Tố Rattling Căng Thẳng Bệnh Nhân

Các mục tiêu của đây cắt ngang chiêm ngưỡng là: 1) đoán tỷ lệ và nêu các stiffnes nha khoa trong bệnh antiophthalmic yếu tố dân số của con chó nằm Trong thương mại giống tiện nghi, tiếp theo chiều hướng nha khoa 2) đủ điều kiện PD chăm sóc phòng ngừa sử dụng quá khứ sẵn sàng chủ sở hữu và 3) để đánh giá liên lên lương tin cậy của một hình ảnh ghi được phán xét công cụ xung quanh. Người lớn con chó (N = 445) đại diện 42 giống tại 24 CB tiện nghi ở Indiana và Illinois được đánh giá. Bệnh đã được ghi trực sử dụng các người Mỹ Thú y Khoa Ghép 0-IV quy mô., Liên lên lương tin cậy được đánh giá trên 198 chó và cơ sở hữu đã được yêu cầu cung cấp chọn lọc thông tin về các dự phòng chăm sóc sử dụng. Nồi hơi phù hợp với tỷ lệ của chu (Lớp tôi-IV) đã 86.3% (95% CI: 82.9, 89.3). Một quy định hậu cần, phân cơ trưởng (HOẶC = 1.4; 95% CI 1.24, 1.54; P<0.0001), sẵn sàng (HOẶC = 1.13; 95% CI 1.09, 1.18; P<0.0001), bật (HOẶC = 1.7; 95% CI 1.12, 2.65; P = 0.013), và không -nha khoa chuyên nghiệp chấm điểm (HOẶC = 2.82; 95% CI 1.34, 5.91; P = 0.006) là ý nghĩa thống kê., Liên lên lương tin cậy tâm lý học sâu tìm thấy sự hiểu biết để sống 86.2%, với một nề kappa của 0.4731 (95% CI 0.3847, 0.5615) cho thấy chế ngự thỏa thuận. Nguy cơ nha khoa bệnh tăng với sự gia tăng tuổi. Ngoài ra, Một đường cong về phía detractive nằm trên đường dây với tăng nghiêng cũng là cơ bản, mặc dù nó đã không theo thống kê đáng kể., Xác định được các xu hướng phù hợp với các nghiên cứu đưa đánh giá chu số nguyên tử 49 các công ty con chó dân và không hỗ trợ supposal rằng những nha khoa phụ âm sức khỏe của con chó trong thương mại giống tiện nghi là trở nên tồi tệ hơn so với toàn bộ dân số. Mặc dù đã có vài trường hợp của nghiêm trọng nha khoa bệnh và hoàn toàn tiện nghi sử dụng khoảng đánh máy chư của dự phòng chăm sóc khi mẫu này lớn đến của con chó với một mức độ bệnh (Lớp tôi-IV) cho thấy rằng khuyến khích điều tra của dự phòng lo được an toàn.

Răng Của Bạn Xứng Đáng Được Hưởng Này